ZROZUMIENIE CELÓW

Po­nadto proponowana przez Osmolskiego definicja po­zwala rozumieć cele wychowania fizycznego jako histo­rycznie zmienne czy zależne od makrostrukturalnych potrzeb.W tym względzie ideał helleńsko-chrześcijański, głbr szony przez Jordana czy Piaseckiego, nie jest dla niego ani.uniwersalny ani wyłączny, a nawet więcej: Osmól-, ski traktował go jako zbyt tradycyjny. On sam, zgod­nie z omawianą już wyżej skłonnością do kompromisu, precyzując szczegółowe, cele wychowania fizycznego,. akcentował przede wszystkim takie wartości, jak zdro­wie, sprawność ruchowa, a dopiero na dalszych miejs- . cach .wymieniał intelektualno-społeczne i psychiczne, ideały,. które poprzez wychowanie fizyczne miały być. realizowane.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone ©