ZREFEROWANE POGLĄDY

Zreferowane dotąd poglądy Osmolskiego, a szczegól­nie idee przedstawione w ostatnim akapicie, nie pozo­stawiają wątpliwości,-że był on jednym z tych, którzy torowali drogę tendencjom totalitarnym, jakie , nara- , stały w Polsce po przewrocie majowym. Antydemokra­tyczny sens owych wypowiedzi wymaga: zatem inter- pretacji już nie tylko w ogólnych kategoriach świato­poglądu mieszczańskiego, ale w kategoriach politycz­nych; były to czasy „rządów silnej ręki”, które miały być świadectwem nowego oblicza burżiiazj i u progu rewolucji ludowej. Pamiętać o tym musimy także wtedy,’ gdy analizujemy znaczenie głoszonych prze2 Osmolskiego haseł. edukacji narodowej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone ©