ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI

Zgodnie z tymi ogólnymi założeniami Osmolskiego, wychowanie fizyczne i sport jako’elementy kultury miały stać się integralnym i istotnym czynnikiem róż­norodnych procesów społecznych zachodzących we współczesnych społeczeństwach, czynnikiem przyśpie­szającym te procesy i nadającym im pożądany kierunek. Stąd też chciał on uczynić tę nowo rozwijającą się- dziedzinę kultury przedmiotem zainteresowań i troski całego. narodu i państwa. W szczególności wychowanie fizyczne i sport miało stać się antidotum’ na ujemne skutki specjalizacji pracy, cząstkowość i ograniczoność doznań, rozerwanie jedności ustroju człowieka oraz śro­dowiska biologicznego i społecznego. Miało też uzbroić organizm ludzki w obliczu postępującego zróżnicowania życiowych sytuacji oraz pomóc mu osiągnąć stan we­wnętrznej’równowagi, i harmonii.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone ©