ZAPATRYWANIE NA PROGRAM

Interesy, zapatrywania oraz polityczny program kół wojskowych związanych ideowo z Piłsudskim , wyci­snęły zatem istotne piętno .na działalności teoretycznej i praktycznej Osmolskiego i zdecydowały w dużej mie­rze o odrębności jego poglądów w stosunku do pozo-, stałych teoretyków wychowania fizycznego w Polsce, chociaż należy przyznać, iż wobec polityki obozu piłsud­czykowskiego Osmolski utrzymywał pewien dystans.Owa odrębność‘była wynikiem jeszcze innej okolicz­ności. Jak wiadomo, dwudziestolecie międzywojenne ; było’ okresem -umacniania ekonomicznej, społecznej i politycznej roli państwa jako organizacji życia spo­łecznego oraz instytucji panowania klasowego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone ©