WYTWORY KULTURY

Wręcz przeciwnie, w dorobku specy­ficznie ludzkim, a więc cywilizacyjno-kulturowym wi­dział on gwarancję przezwyciężenia ujemnych stron ży­cia współczesnego człowieka. „Znane jest twierdzenie mówił — .źe za dobrodziejstwa kultury ducha płaci się wartością fizyczną rasy. Tu atoli przychodzi z po-: mocą kultura społeczna, która umie życie tak zorga-: nizować, takie instytucje do życia powołać, aby nie do­puścić do utraty równowagi między siłami duchowymi a fizycznymi” .Dlatego też — zadaniem Osmolskiego. — humani­styczne funkcje wychowania fizycznego i sportu jako instytucji społecznej są jedną z istotnych form działa­nia w kierunku przezwyciężenia kryzysu współczesnych warunków ludzkiej egzystencji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone ©