WYRAZ OBAW

Toteż Piasecki do końca życia nie aprobował tego typu studiów, specjalistycznych, jaki przyjęto w Cen­tralnym Instytucie Wychowania Fizycznego’ na Biela­nach, i nie widząc nadziei wcielenia go do Uniwersy­tetu Warszawskiego (nad czym dyskutowano) jeszcze w 1938 r. proponował „rozparcelowanie” CIWF między Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu War­szawskiego oraz Szkołę Wojskową Wychowania Fizycznego. Stanowisko to było wyrazem obaw Piaseckie­go przed daleko posuniętą profesjonalizacją i specjali­zacją w dziedzinie wychowania fizycznego, czym — w jego mniemaniu — groziło istnienie CIWF.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone ©