WPROWADZENIE USTAWY

Wypowiadając się na temat wprowadzenia ustawy . w sprawie powszechnego wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego, która była wyrazem tych tendencji, Osmolski z entuzjazmem aprobował zamierzenia władz państwowych i wyjaśniał, że cele i środki wychowania fizycznego, w tym sportowego, są odrębne od celów i środków przysposobienia wojsko­wego, a zarzut o doprowadzenie na tej drodze do, mili-, taryzacji życia społecznego w Polsce nie wytrzymuje krytyki. Zresztą — rozumował on — akceptacja koniecz­ności- wprowadzenia^ przysposobienia wojskowego jest coraz bardziej powszechna. Jeżeli społeczeństwo obecne    sądził — „przejęte hasłami antymilitaryzmu, kwietyzmu i pokoju powszechnego oraz rozbrojenia” — go­towe jest poddać się ustawie o powszechnym obowiąz­kowym – przysposobieniu wojskowym, to jest to fakt świadczący o narastaniu nowych, jakże pożądanych na­stawień i reakcji .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone ©