WPŁYW BEZPOŚREDNI

Ogólnie mówiąc, mamy tu do czynienia z wpływem’bezpośrednim, czyli dodat­nim oddziaływaniem na zdrowie, sprawność,fizyczną,- intelektualną i psychiczną, oraz pośrednim na odbior­ców widowiska sportowego. W przeciwieństwie bowiem do krytyków sportu widowiskowego’ Osmolski doceniał i propagował spektatorskie funkcje sportu wyczyno­wego. Sądził on, iż przeżycda emocjonalne, wzruszenia estetyczne, poczucie odprężenia-i zadowolenia, a jed­nocześnie uznanie dla bezkompromisowej szlachetnej walki sportowej, jakie są udziałem tysięcy widzów, są kapitałem społecznie 1 indywidualnie. cennym i jako. takie. zasługują na kultywowanie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone ©