WIERNY ZASADZIE

Autor Teorii sprawności ruchowej pisał te słowa w roku uzy­skania . przez Polskę niepodległości po; długim okresie niewoli, stąd mają one ‚ szczególne , znaczenie. Wierny.tej zasadzie głosił ideały wychowania dla współczesno-. ści, czyli wychowania patriotycznego.Jest bowiem wychowanie fizyczne — jego zdaniem — podstawą zarówno powodzenia na. woj nie, jak i w cza­sach pokojowej egzystencji narodu. Od pracy wszyst­kich ‚ obywateli zależy, czy Polska stanie w szeregu pierwszych państw pod względem rozwoju gospodar­czego, .politycznego i kulturalnego. Sprawność państwa jest uzależniona od sprawnej działalności jego obywa­teli, stąd, chcąc być pożytecznym dla ojczyzny, należy być: zdrowym:i sprawnym. IćLea: ta-.wymagała rozwoju, higieny społecznej oraz rozwoju oświaty.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone ©