WARTOŚĆ RUCHU

Wartość ruchu w formie gimnastyki bądź sportu’została uświadomiona w spo­łeczeństwach nowożytnych i — miał nadzieję Osmól-? – ski — zostanie skutecznie wykorzystana.-Bowiem de­gradacja fizyczna ludzi nie jest procesem nieuchron­nym, a dzięki nowoczesnemu i szybkiemu rozwojowi masowego wychowania fizycznego i sportu może być przezwyciężona i zlikwidowana. Taką rolę może i powinna odegrać np. nowoczesna ‘ > urbanistyka, . która, uwzględniając potrzeby organizmu i osobowości czło­wieka, proponuje odejście od praktyki budowania miast o zwartej zabudowie na rzecz osiedli pełnych parków, skwerów, boisk do zabaw, stadionów itp.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone ©