W MAŁYCH ZBIOROWOŚCIACH

O ile, sądził, proste gry 1 zabawy, znajdują sobie zwolenników w małych zintegrowanych zbiorowościach a przede wszystkim na’wsi, o tyle spór-^ ty wysoko zorganizowane, o walorach widowiskowych zyskują sobie uznanie w skupiskach wielkomiejskich, gdzie warunki „odbioru” są bardziej sprzyjające . – Nade wszystko jednak zabiegał Osmolski, o podpo­rządkowanie koncepcji rozwoju sportu polskiego inte­resom’narodowym w myśl następującej dewizy: „Sport polski służyć ma ojczyźnie. Należałoby nam często po­wtarzać, że każdy człowiek to własność społeczeństwa. Ojczyzna ma prawo ludzi na śmierć i rany wydawać; ma tedy prawo żądać rachunku zużytkowania ciał, które do niej należą” i jej są depozytem.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone ©