TRADYCJE TEORETYCZNE I UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE

Działalność .zawodowa i społeczna Władysława Osmol- skiego była wyrazem, tych tendencji, jakie formowały się w środowisku patriotycznie i demokratycznie zorientowanej inteligencji w czasie, kiedy niepodległy byt narodowy Polski stawał się bliski realizacji i kiedy nie podległość Polski po okresie długich lat niewoli została^ w końcu urzeczywistniona. Stan niedorozwoju gospo- – . darczego kraju, zaniedbania zdrowotne’i. kulturalne, x nędza biedoty wiejskiej i miejskiej, konflikty klasowe, wreszcie antynomie cywilizacji ‚przemysłowej i kultury i ‚ społeczeństwa ” kapitalistycznego wydawały się tracić wówczas na znaczeniu w klimacie ogólnego optymiz- – mu i żarliwej, głębokiej wiary w możliwość urzeczy- ! wistnienia w . niepodległej Polsce ideałów- zachodniej demokracji i mieszczańskiego postępu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone ©