SZEROKIE WIDOWISKA

Stąd — szczególnie dla szerokiego odbiorcy ‚— „widowiska sportowe do­brze zorganizowane i utrzymane w karbach dyscypliny sportowej są dla widzów rozrywką godziwą, a nieraz i budującą; a więc nie bez’ znaczenia dla wychowania publicznego w najszerszym tego słowa znaczeniu”. Wszystkie strony negatywne, jakie sportowi przypisy­wano, nie są, zdaniem Osmolskiego, złem immanent- nym, ale wyrażają braki w jego organizacji oraz w pro­gramie wychowawczym, którego sport jest elementem. – Obyczaje panujące w klubach sportowych są odbiciem szerszej organizacji życia społecznego, świadczą więc o    zjawiskach szerszego zasięgu, zjawiskach charaktery­zujących formy żyda społecznego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone ©