ŚWIADOMOŚĆ ODRĘBNOŚCI

Osmolski byś świadom daleko idącej odrębności swo­ich poglądów w stosunku do’ ciągle żywych spirytuali­stycznych tradycji europejskiej kultury. „Pogarda dla ciała —’ pisał — niejednokrotnie wypowiadana przez Ojców Kościoła dla tym mocniejszego podkreślenia waż­ności i wartości duszy, udzieliła się pedagogom daw­niejszym, a nie będzie przesadnym twierdzenie, że i dziś jeszcze trwa w złagodzonej, kompromisowej po- ^ staci w naszych zakładach nauczających.. Przyrodnik obecnie sprawę stawia ‚W sposób następujący.: juścić, że człowiek jest stworzeniem,”które od’wieków spe­cjalizuje się w kierunku wyższego świadomego życia psychicznego, czyli duchowego; zdajemy sobie sprawę z tego, że ciało bezduszne nie ma.wartości, ale wiemy, że poza wyjątkami     — umysł nie     czuje się     dobrze   w marnym ciele”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone ©