SPRAWNOŚĆ RUCHOWA

Na czoło owych rozważań wysunąć należy bezsprzecz­nie rozumienie przez Osmolskiego pojęcia „wychowanie fizyczne”. Otóż wzorem swoich poprzedników — Śnia­deckiego, Jordana, Piaseckiego —. autor Teorii spraw­ności ruchowej podkreślał niejednokrotnie, żę przed­miotem oddziaływania wychowawczego w tym-zakresie jest człowiek pojmowany jako całość bio-psycho-spo- łeczna, a celem tego oddziaływania— rozwinięty wszech­stronnie człowiek, rozwinięty pod względem fizycz­nym, intelektualnym i moralnym. Zewnętrzne warunki fizyczne oraz ćwiczenia ruchowe stanowią sumę środ- , ków wychowawczych, do których’sięgamy wybiórczo w zależności od’tego,’który , z nich jest bardziej pożyteczny,’czyli funkcjonalny w stosunku do założonego celu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone ©