SPORT BLIŻSZY WSPÓŁCZESNYM POTRZEBOM

Sport bowiem bliższy jest współczesnym potrzebom psychospołecz­nym. „Wychowanie fizyczne — pisał Osmolski — ope­ruje wprawdzie ciałem, mięśniami, ale musi liczyć się z  prawami psychiki. Kto nie chce zmusić, ale zachęcić do ćwiczeń,’ winien zwracać się nie tylko do poczucia- obowiązku. Młode umysły są skłonne do fantazjowania, trzeba im dać barwny świat sportu, tę miniaturę żyda społecznego. W młodych duszach gra prastary popęd bojowy dawnych pokoleń; trzeba mu dać ujście w walce bezkrwawej, w konwencjonalne formy ujętej […]. Rze­czą wychowawców i kierowników ćwiczeń jest pamię­tać, że w sporcie tak samo jak w gimnastyce właści­wym celem jest harmonijny rozwój ciała i charakte­ru” .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone ©