ŚLADAMI POPRZEDNIKÓW

Idąc śladami swoich po­przedników, usiłował on określić znaczenie terminów: wychowanie cielesne, wychowanie fizyczne, fizjoedu- kacja, sport, zabawa, sprawność ruchowa, sprawność fi­zyczna itd., co dla precyzji języka stosowanego w na­uce o kulturze fizycznej posiada wartość niekwestiono­waną. Jednakże z naszego punktu widzenia istotne zna­czenie ma nie tyle autonomiczne rozpatrywanie wyżej wspomnianej.problematyki, ile ujawnienie jej uwikłań społeczno-ideologicznych. Dlatego też analizując niżej niektóre kategorie, teoretyczne stanowiące fundament naukowych analiz Osmolskiego, ograniczymy się jedy-i nie do wykazania wzajemnych zależności między ich rozumieniem a systemem wartości ideologicznych, to­warzyszących teoretycznej i praktycznej – działalności interesującego nas autora.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone ©