SKUPIENIE LUDNOŚCI

Jest to zjawisko negatywne, ujemnie wpły­wające na’ sposób myślenia i cechy psychiczne ludzi. Bowiem tylko ludzie wyjątkowi mogą tworzyć wysokie wartości kulturalne, a chociażby tylko funkcjonować normalnie przy zmniejszonej ilości bodźców natural­nych, wyłącznie dzięki zjawisku kompensacji.Ale nawet na gruncie-owej ogólnej ‚tendencji do jednostronnego rozwoju człowieka jako gatunku mamy do czynienia z wielką różnorodnością procesów. Szcze­gólnie w XX w. „sztuczne” warunki życia prowadzą coraz częściej do jednostronnego wykształcenia i-jed­nostronnego działania. „Skutki jednostronności dają się obserwować na obu biegunach, u mózgowców nieudol­nych fizycznie i u atletów zaniedbujących kulturę umy­słu”.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone ©