ROZWIĄZANIA PRAKTYCZNE

Rozwiązania praktyczne widział nie w wypieraniu spor- . tu ze środowisk młodzieżowych, w tym szkolnych, ale w rozciągnięciu właściwego tradycyjnemu wychowaniu fizycznemu systemu ideowo-wychowawczegona organi­zacje i instytucje sportowe: a więc w zapewnieniu rozwoju ciała ludzkiego i jego sprawności, umiejętności korzystania z siły fizycznej oraz uspołecznieniu, czyli umiejętności współżycia w zespole.Ogólnie mówiąc, w ramach wychowania fizyczno-„- ‚-sportowego wyróżnić trzeba trzy-fazy oddziaływani^ /na wychowanka: ćwiczenia wyrabiające ogólną kondy­cję fizyczną, trening kondycyjny i trening specjali­styczny, przy czym porządek wymienionych oddziały­wań jest nieodwracalny.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone ©