ROZUMIENIE SPORTU

Obok wyżej przytoczonego rozumienia sportu, Os­molski zwracał uwagę, że dla odróżnienia czynności sportowych od niesportowych stosować ;warto kryte­rium organizacyjne (czy jakdziś powiedzielibyśmy in- . stytucjonalne), w wyniku czego za sport uważać nale­żałoby te czynności, do’Opieki nad którymi powołane są związki sportowe co również miało znaczenie-— . już jeśli nie teoretyczne, to praktyczne. Także w pew­nych proponowanych przez Osmolskiego próbach, kiasyfikacji sportów interferowanie wyżej omówionych postaw ideologicznych jest widoczne. I tak w jego po­dziale sportów na turystyczno-przeslrzenne, których tre­ścią jest zdobywanie przestrzeni i postawa kontempla­cyjna, oraz zawodnicze, w których dominują przede wszystkim rywalizacja i współzawodnictwo,- Osmolski sięgnął do podziałów przyjmowanych już przez jego po­przedników z tym, że oni, przeciwstawiając te dwa ro­dzaje sportów, akceptowali pierwszy i odrzucali drugi, zaś Osmolski propagował’ oba, twierdząc, że co prawda różnią się one * częściowo realizowanymi celami, nie­mniej jednak nie są sobie przeciwstawne i mogą się wzajemnie’uzupełniać.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone ©