REALIZACJA PROGRAMU

Re­alizacja tak zakrojonego programu wydawała mu się rzeczą pilną nie tylko ze względu na potrzeby w zakre­sie masowej sprawności, i powszechnego zdrowia, ale także w interesie rozwoju sportu kwalifikowanego. Wy­ciągając wnioski z niechlubnych wyników ekipy pol- .skiej na olimpiadzie w 1924 r., Osmolski podkreślał, że warunkiem powodzenia sportu wyczynowego jest roz-. wój sportu masowego, a zatem jego demokratyzacja i upowszechnienie. Sytuację w .Polsce pod tym wzglę­dem oceniał bardzo, negatywnie: sądził, że zaintereso­wanie i uwagę kompetentnych czynników społecznych i państwowych angażują nieliczne czołowe kluby, zaś rozwinięta i możliwa do realizacji koncepcja masowej kultury fizycznej jest ciągle kwestią przyszłości.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone ©