POPARCIE I UZASADNIENIE

Toteż popierał i uzasadniał’ ambicje działaczy i organizatorów sportu polskiego, którzy dążyli do zor­ganizowania grupy olimpijskiej na poziomie międzyna­rodowym, co miało być — jego zdaniem — skuteczną drogą do rozwoju sportu masowego.W jednym tylko był autor Teorii sprawności rucho- i – wej zgodny z krytykami sportu. Osmolski mianowicie podzielał niepokoje, jakie w polskich i międzynarodo­wych kołach sportowych budziły się w związku ze zja­wiskiem ukrytego bądź jawnego profesjonalizmu i ude- ~rzał na alarm, rzucając hasło: „Uratować sport!”, „Być może — pisał — żę u nas jeszcze rzeczy nie zaszły tak daleko, jak gdzie indziej, w takim razie nauczeni do- -świadczeniem innych, starajmy się nie dopuścić ,do ostateczności.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone ©