PODZIAŁ ŚRODKÓW

Owe środki możemy podzielić’na przedmio­towe, takie’ jak klimatj pogoda, ukształtowanie tere­nu, różnorodne przyrządy itd., które w pewnym.stop­niu określają formy aktywności ruchowej, oraz pod- . m i o t o w e, realizowane w formie ćwiczeń cieles­nych, świadomie projektowanych bądź spontanicz­nych . „Wychowanie fizyczne jest postępowaniem wy- rozumowanym, wynikającym ze świadomości, ogólnych celów, wychowawczych, ze znajomości działania  na ustrój warunków fizycznych, bytowania i poszczegól­nych form czynności neuromuskulamycK Polega na układaniu czynników’ fizycznych i dobieraniu ćwiczeń tak, aby odpowiadały zamiarom wychowawcy.Zmiany te dotyczą: zdrowia, sprawności czynnościowej, energii,’męstwa, inteligencji.praktycznej i poczuć społecznych wraz z patriotyzmem.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone ©