ORGANIZACJE SPORTOWE

Jego zdaniem przede wszystkim szkoła, a ponadto organizacje sporto we i społeczne, winny-wcielać w życie idee wycho­wania narodowego, w którym wychowanie sportowe . spełni istotną rolę. Jest to zadanie nie cierpiące zwłoki, a jego realizacja .uzależniona jest od zaplecza ekono­micznego, organizacyjnego i propagandowego. Sam Osmolski uczestniczył aktywnie w działalności organi­zacyjnej i propagandowej. Był też gorącym zwolenni­kiem budowy urządzeń sportowych. Powołując się na rozwój nowoczesnego sportu na Zachodzie, wskazywał, iż jest on odpowiedzią na istotne potrzeby społeczne, a tym samym nakłady finansowe na budowę placów, stadionów i hal sportowych należy • traktować. jak in­westycję społeczną.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone ©