OGRANICZENIE POTRZEB

Postęp tech­niczny ograniczył naszą potrzebę wykonywania wysił-, ków mięśniowych [..Rezultatem jest przedwczesne wyczerpanie nerwowe, ten bicz ludności i przekleństwo szeregu zawodów” . Tak więc cywilizacja’współczesna, zmuszająca ludzi do życia w. wielkich zbiorowiskach (miasto, zakład pra­cy, szkoła, koszary wojskowe) oraz do upośledzającej,. jednostronnej pracy przynosi w rezultacie szereg obja­wów z punktu widzenia społecznego i indywidualnego niepożądanych. Są to: choroby społeczne (gruźlica, cho­roby weneryczne), niedorozwój higieny publicznej, co powoduje niską przeciętną długość życia, skłonność do spędzania czasu,wolnego w warunkach antywychowaw- czych (gra w karty, inne gry hazardowe, picie alkoholu, uczestniczenie w szeregu „niskich” rozrywek, do któr rych Osmolski zalicza także „kinematograf”), rozluźnie­nie moralne przejawiające się we wzroście przestępczo­ści, nadmiernej swobodzie obyczajów, indywidualizmie, samowoli itp.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone ©