ODRĘBNOŚĆ SPORTU

-Toteż akceptując orga­nizacyjną odrębność sportu robotniczego nie dostrzegał przekonywujących uzasadnień jego odrębności ideo­wej. „Sport — pisał — nie jest wyłączną domeną jakiejś jednej warstwy lub klasy-społecznej; powinien stać się udziałem wszystkich. W niezdrowych środowi- . skaoh fabrycznych wśród terminatorów i rzemieślni­ków, na ociężałej i zaspanej jakby wsi jest on nie mniej   potrzebny niż wśród akademików i uczniów”.Zważywszy tę okoliczność, należy —- jego zdaniem — akcentować integracyjne a nie dezintegracyjne funkcje sportu. Sport winien być czynnikiem zacierającym, ni­welującym i likwidującym antagonizmy i walki klaso­we.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone ©