OCENA SPRAWNOŚCI

Obecna sprawność anato­miczna i czynnościowa’człowieka rodziły się bowiem na łonie natury, i w walce o,byt. Toteż nadmierne,repre­sjonowanie tej części osobowości jednostki, która de­cyduje o jej przyrodniczej naturze, powoduje osamot­nienie i wyobcowanie ludzi zarówno ze środowiska’naturalnego, jak i sztucznego. „Wobec dzisiejszej, jak się słusznie mówi — pisał Osmolski — politechnizacji ży-; cia, gdy jesteśmy. otoczeni przez przyrządy, przybory, maszyny i instalacje, człowiek intelektualista, nie rozu­miejący wewnętrznej organizacji tych wytworów tech­niki, czuje się obco wśród nich, zamyka się coraz bar­dziej w kręgu oderwanych od -rzeczywistości pojęć i niepostrzeżenie dla samego siebie oddala się od życia środowiska realnego”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone ©