NAJPIERW KONDYCJA POTEM FORMA

„Najpierw kondycja a dopiero potem forma. Sama kondycja nie wystarcza do zwycię- . żenią; forma prawdziwa jest nieosiągalna bez kondycji; a kuszenie się o formę przedwcześnie można przypłacić bardzo poważnymi szkodami dla Ustroju”. Toteż ide­ałem dlaOsmolskiego było połączenie r tradycyjnych i. sportowych’form działalności ruchowej w jeden sy­stem kształcenia sprawności fizycznej. Stąd — jego zdaniem — zadaniem wszystkich typów szkół wychowania fizycznego jest nie tylko kształcenie kierowni- ..ków’ gimnastyki szkolnej – oraz zabaw i gier ruchowych czy nawet sportów turystycznych, lecz również dostar­czenie życiu sportowemu trenerów, którzy potrafią za­prawiać młodzież do wysiłków i walki sportowej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone ©