KRZEWIENIE MASOWEGO WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

W za­sadzie do krzewienia masowego wychowania fizyczne­go i masowego sportu. Główne idee tej koncepcji-pro- gramu są bogiem żywe po dzień dzisiejszy. Z socjologicznego punktu widzenia niezmiernie istot- – na jest także próba odpowiedzi, ną następujące, pyta­nie: jakie to mianowicie czynniki strukturalno-społeczne legły u podstaw koncepcji teoretycznej Piaseckie­go? Innymi słowy: do potrzeb i wartości jakiej klasy społecznej, warstwy czy grupy można przymierzyć ową koncepcję? Próba odpowiedzi na to pytanie wbrew pozorom nie jest łatwa. Bowiem już przy analizie prądów i doktryn społecznych napotykamy olbrzymie trudności w odna­lezieniu wzajemnych relacji między ich treścią i struk­turą a odpowiednimi układami klasowymi czy grupo­wymi.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone ©