KATEGORIA SPOŁECZNA

Z tą kategorią społeczną Piasecki indentyfikowałsię i sam był przez nich apro­bowany jako jeden ze „swoich”. Stąd – jak się wy­daje — w systemie wartości głoszonych na liberalnych, uniwersytetach należy doszukiwać się zasadniczych inspiracji ideowych. Różnorakie i różnokierunkowe ‚wpływy sfer pozauniwersyteckich — o których wspo­minaliśmy — były przez Piaseckiego przetwarzane i       komponowane tak, ażeby, współgrały z punktem wi- . dzenia „ludzi uniwersytetu”.Bowiem uniwersytet, jako środowisko społeczne i to­warzyszący mu układ wartości, cieszył , się za czasów Piaseckiego najwyższym prestiżem i autorytetem i jako taki był jedną z czołowych kulturotwórczych sił. na­rodu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone ©