IDEOLOGIA KOMPROMISU

Mimo niesprzyjającego klimatu i licznych utrudnień’ sportowe formy aktywności ruchowej, szczególnie wśród młodzieży, upowszechniały. się na ziemiach polskich systematycznie, zyskując sobie oprawę instytucjonalną w postaci klubów i związków sportowych. Idee niepod­ległościowe, towaYzyszące narodzinom i rozwojowi tych form, szczególnie w wydaniu organizacji sokolich, ułat­wiły, sportowi polskiemu wejście w orbitę narodowo- -państwowych prądów ideologicznych, co z kolei pod­niosło jego społeczną rangę i stworzyło sprzyjający kli­mat dla utworzenia usankcjonowanego przez najwyż­sze władze polityczno-administracyjne w państwie sy­stemu organizacyjnego sportu polskiego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone ©