ELEMENT WSPÓŁZAWODNICTWA

„Kto by bowiem chciał sport pozbawić elementu współzawodnictwa — pisał — dą­żenia do doskonalenia czynności sportowych, ten nie­bacznie odejmuje owym czynnościom sportowym ich treść najistotniejszą, bo psychiczną, a pozostawia tylko stronę zewnętrzną, mechaniczną […]. Zawody i re­kordy są naturalną koniecznością psychiczną, konsek­wencją życiowej potencji młodości’.Autor Teorii sprawności ruchowej uchylał zarzuty tradycjonalistów czerpiących natchnienie z ruchu higienicznego,. zdaniem których nadmierny wysiłek podej­mowany. w sporcie jest nieuzasadniony biologicznie i szkodliwy zdrowotnie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone ©