DZIAŁALNOŚĆ PROPAGANDOWA

Działalność propagandowa i organizacyjna Osmol¬skiego w Departamencie Oświaty Rady Stanu V a także w charakterze pierwszego prezesa Związku Dziennika¬rzy Sportowych (1923), kilkuletniego redaktora naczel¬nego „Stadionu” (1923 – 1927), współzałożyciela i pierw- ; szego dyrektora Centralnego Instytutu Wychowania Fi¬zycznego w Warszawie (1929- 1931), komendanta Szko¬ły Podchorążych Sanitarnych (od 1931) piastującego jesz¬cze wiele innych odpowiedzialnych stanowisk były wy¬razem wspomnianej wyżej potrzeby, toteż – śmierć Osmolskiego przyjęto w kołach państwowych jako ogromną stratę .       Był jednakże Osmolski przede wszystkim teorety­kiem, organizatorem i. ideologiem wychowania fizycz­nego i sportu. Pracę naukową rozpoczął Przyczynkiem do anatomii patologicznej moru wydanym w 1911 r. Później jego zainteresowania rozwinęły ‚się w kierunku, fizjologii, higieny, psychologii i teorii sprawności ru­chowej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone ©