DĄŻENIE DO LEPSZYCH WYNIKÓW

Była to mianowicie,o   czym wspominaliśmy wyżej, dążność. do coraz lepszych wyników, rywalizacja,’współzawodnictwo i bez­interesowność. Przez sport rozumiał zatem Osmolski czynność fizyczną bezinteresowną, której celem jest ‚ osiągnięcie maksymalnego wyniku na drodze rywaliza­cji i współzawodnictwaA zatem wszystkie gorąco bronione przez Osmol­skiego właściwości sportu, o które kruszył kopię przez całe życie-w potyczkach z tradycjonalistami, zostały ^ włączone przez niego do tego zespołu cech, które jako istotne musiały być przemieszczone w definicji. W ten sposób jeszcze raz „uwidoczniona została zależność pro­pozycji terminologicznej od systemu wartości, jaki sportowi przypisywano.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone ©