CZYNNOŚĆ FIZYCZNA

A więc sport jako taki rozumieć należy jako czynność fizyczną bez­interesowną, mającą na celu najlepszy wynik (rekord). Sportowiec zatem nie tylko pływa, rzuca dyskiem, wspina się na szczyty itp. On, wykonując te czynności, chce dowieść sobie i innym, że robi to lepiej, spraw­niej i szybciej. „Szuka więc obiektywnych kryteriów dla tego, ćo osiąga’i znajduje we współzawodnictwie z innymi, w cyfrach wyczynów i w stwarzaniu fak­tów.’I jeszcze jedno. Skoro wychowanie fizyczne realizuje także szersze. cele wychowawcze, należy doń zaliczyć także sport, który daje wychowawcy wielorakie moż­liwości wpływu na młodzież.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone ©