CZŁOWIEK I ŚRODOWISKO

Dualistyczna koncepcja człowieka, zgodnie, z wielowiekową tradycją filozofii europejskiej, nie stwarzała.ko- rzystnych ram teoretycznych dla rozwoju konsekwentnych programów zmierzających do pełnej emancypacji ludzkiego ciała. Traktowanie tego ostatniego jako wię­zienia duszy bądź też w najlepszym razie jej narzędzia sprzyjało wyznaczaniu zasadniczej i wyraźnej granicy między wartościami. duchowymi i materialnymi, zgod­nie z ugruntowaną w świadomości społecznej tomistycz- ną zasadą, umiejscawiającą człowieka między światem czystych duchów i światem zwierząt.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone ©