CELE NABIERAJĄ WAGI

Cele powyższe nabierają tym większej wagi, im bar­dziej uświadomimy sobie, że formułowane są w spo­łeczeństwie zżeranym przez gruźlicę, . choroby we­neryczne, alkoholizm, gdzie jednostki słabe psy­chicznie, niezdolne w olbrzymim procencie do służby, wojskowej lub pracy bardziej intensywnej, wydajnej,~ w społeczeństwie, gdzie dopiero z trudem odradza się poczucie społecznej dyscypliny,’ poszanowanie praw i władzy państwowej, w społeczeństwie, gdzie, jak to formułował Osmolski w myśl swego propaństwowego programu społecznego, nienawiści i antagonizmy kla­sowe i partyjne oraz nadmierny indywidualizm górują nad poczuciem solidarności i wspólnoty.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone ©