Kategoria: Nauka, kultura, sport

Kotlina Kłodzka atrakcje

Co roku wielu Polaków postanawia zainwestować swoje środki finansowe i pojechać na wspaniałe zagraniczne wczasy. Jest to na pewno wspaniałe rozwiązanie, jednak warto też rozpocząć podróże również po własnym kraju, a nie tylko wyjeżdżać za granicę. To naprawdę przykre, że wiele osób lepiej zna hiszpańskie plaże, niż swój własny kraj. Polska jest naprawdę przepięknie położona geograficznie i również posiada wiele wspaniałych zabytków wartych odwiedzenia. Istnieją w naszym kraju przepiękne skarby natury i miejsca, które powinien odwiedzić każdy z nas. Doskonałym przykładem takiego miejsca jest Kotlina Kłodzka. Jest to dość mało znany teren, a szkoda, bo jest naprawdę piękny. Położony jest w Sudetach w bardzo malowniczej okolicy. Wyprawa do Kotliny Kłodzkiej spodoba się dla każdego miłośnika przepięknej natury. Poza wspaniałymi widokami, posiada Kotlina Kłodzka atrakcje organizowane zarówno dla starszych, jak i młodszych osób. Nasze dzieci na pewno nie będą się nudzić, kiedy będą odkrywały wspaniałe skarby natury pod okiem lokalnych mieszkańców tej wspaniałej okolicy. 

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!

ABSOLWENCI UNIWERSYTETÓW

Absolwenci studiów uniwersyteckich w myśl zało­żeń Piaseckiego mieli nie tylko prawo, ale także obo­wiązek studiów dodatkowych poza wychowaniem fi­zycznym na wybranych -wydziałach uniwersyteckich. Za taką propozycją przemawiały, jego zdaniem, wzglę­dy filozoficzne (które omówiliśmy wyżej) socjologiczne i metodyczne. Do tych ostatnich zaliczał on;, możliwość wszechstronnej znajomości ucznia, uzyskanie wysokie­go prestiżu dla przedmiotu i zawodu, właściwy (rpw- nież teoretyczny), poziom- wychowania/ fizycznego, zwiększenie atrakcyjności pracy wychowawcy fizycz-.. nego oraz możliwość otrzymania – przez niego pracy w wieku przedemerytalnym.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!

WYRAZ OBAW

Toteż Piasecki do końca życia nie aprobował tego typu studiów, specjalistycznych, jaki przyjęto w Cen­tralnym Instytucie Wychowania Fizycznego’ na Biela­nach, i nie widząc nadziei wcielenia go do Uniwersy­tetu Warszawskiego (nad czym dyskutowano) jeszcze w 1938 r. proponował „rozparcelowanie” CIWF między Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu War­szawskiego oraz Szkołę Wojskową Wychowania Fizycznego. Stanowisko to było wyrazem obaw Piaseckie­go przed daleko posuniętą profesjonalizacją i specjali­zacją w dziedzinie wychowania fizycznego, czym — w jego mniemaniu — groziło istnienie CIWF.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!

WŚRÓD TEORETYKÓW

Byl Piasecki wśród teoretyków działaczy wychowania fi­zycznego na ziemiach polskich osobistością znaną. Dzieło, które stworzył, było — obok dorobku Śniadeckiego—     zasadniczym etapem rozwoju nauk ó wychowaniu, fizycznym.  Aż do ostatnich chwil życia pozostawał Piasecki wiernym’synem swojej epoki i środowiska, które go ukształtowało i które zarazem sam kształtował. Toteż w jego światopoglądzie odzwierciedliły się zasadnicze problemy, tendencje, ale i ograniczenia epoki i grupy, z której się wywodził. Podobnie jak wielu przedstawi­cieli myśli jego’czasów wyrażał *>n daleko idące zanie­pokojenie stanem 1 perspektywami cywilizacji europej­skiej, a szczególnie negatywnymi zjawiskami, jakie ob­serwował w społeczeństwie masowym.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!