ABSOLWENCI UNIWERSYTETÓW

Absolwenci studiów uniwersyteckich w myśl zało­żeń Piaseckiego mieli nie tylko prawo, ale także obo­wiązek studiów dodatkowych poza wychowaniem fi­zycznym na wybranych -wydziałach uniwersyteckich. Za taką propozycją przemawiały, jego zdaniem, wzglę­dy filozoficzne (które omówiliśmy wyżej) socjologiczne i metodyczne. Do tych ostatnich zaliczał on;, możliwość wszechstronnej znajomości ucznia, uzyskanie wysokie­go prestiżu dla przedmiotu i zawodu, właściwy (rpw- nież teoretyczny), poziom- wychowania/ fizycznego, zwiększenie atrakcyjności pracy wychowawcy fizycz-.. nego oraz możliwość otrzymania – przez niego pracy w wieku przedemerytalnym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone ©